19 maja 2019
Godziny urzędowania w okresie 20 maja 2019 roku-26 maja 2019 roku: - 20 maja
28 października 2018
Z analizy akt sprawy wynika, że przyczyną odmowy przyznania świadczenia wychowawczego było ustalenie przez
27 czerwca 2018
Rodzic składa wniosek o przyznanie świadczenia z programu „Dobry start” nie tylko w przypadku

Zadzwoń do mnie: 604 932 733

Kancelaria Adwokacka

Ryszard Chojnacki

Aktualności


Z analizy akt sprawy wynika, że przyczyną odmowy przyznania świadczenia wychowawczego było ustalenie przez organy obu instancji, że zachodzi przesłanka negatywna określona w art. 8 ust. 2 ustawy, tj. że przedstawiony w toku postępowania akt notarialny, określający wysokość zobowiązania alimentacyjnego ojca A. G., nie stanowi tytułu wykonawczego, gdyż nie pochodzi ani nie został zatwierdzony przez sąd.

 

Uszło jednak uwadze organów obu instancji, że art. 8 ust. 2 ustawy znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego dotyczy pierwszego dziecka. Oznacza to, że przepis ten nie będzie miał zastosowania gdy wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego dotyczy drugiego i kolejnego dziecka, jak ma to miejsce w rozpoznawanej sprawie. Świadczenie wychowawcze przysługuje bowiem, na każde drugie i kolejne dziecko, bez kryterium dochodowego

i dodatkowych warunków.
 

W tych okolicznościach niecelowe są rozważania organów dotyczące zaistnienia negatywnej przesłanki przyznania świadczenia wychowawczego określonej w art. 8 ust. 2 ustawy.

Z wyroku WSA w Warszawie z 18 września 2018 roku, sygn. I SA/Wa 601/18
(ustawa powyżej to ustawa z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
tekst jedn. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1851 z późn. zm., popularnie zwana ustawą 500+).

500+ - alimenty tylko na pierwsze dziecko
28 października 2018

© Copyright Kancelaria Adwokacka Ryszard Chojnacki