Blog

24 marca 2019
Godziny urzędowania w okresie 25 marca 2019 roku-31 marca 2019 roku: - 25 marca 2018 roku, poniedziałek = 11:15-14:30, - 26 marca 2019 roku, wtorek = 11:15-14:30, - 27 marca 2019 roku, środa = tylko w uzgodnionym terminie, - 28
28 października 2018
Z analizy akt sprawy wynika, że przyczyną odmowy przyznania świadczenia wychowawczego było ustalenie przez organy obu instancji, że zachodzi przesłanka negatywna określona w art. 8 ust. 2 ustawy, tj. że przedstawiony w toku postępowania akt notarialny, określający wysokość zobowiązania alimentacyjnego
27 czerwca 2018
Rodzic składa wniosek o przyznanie świadczenia z programu „Dobry start” nie tylko w przypadku dziecka, które nie skończyło jeszcze 18 lat, ale również w imieniu tego pełnoletniego. Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) udzielonej na
20 marca 2018
Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 6 ustawy z 28 czerwca 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 roku, poz. 1518 z późn. zm.) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (1000 zł) przysługuje, jeżeli kobieta

© Copyright Kancelaria Adwokacka Ryszard Chojnacki

Zadzwoń do mnie: 604 932 733

Kancelaria Adwokacka

Ryszard Chojnacki